Op.Dr.İhsan Türkmen
Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı


İhsan Türkmen 2002-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde eğitim gördü.

Eğitiminin 2.yılında TURKMSIC öğrenci değişim programı kapsamında Hırvatistan’da Zagreb Clinical Hospital Dubrava’da damar cerrahisi üzerine 1 ay süreyle eğitim gördü.

2010 yılında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi İhtisasına başladı. 2015 Mart ayında Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği tarafından düzenlenen 24.Temel Mikrocerrahi Kursuna katılarak mikrocerrahi sertifikası aldı.

2015 yılında Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı ünvanını aldı. Uzmanlık eğitiminin tamamlanmasından hemen sonra Mardin Devlet Hastanesinde Plastik Cerrahi Uzmanı olarak mecburi hizmetini tamamladı. Mecburi hizmet sırasında Mardin’de estetik cerrahi ameliyatlarını oldukça sık yapmış ve bu konuda basın ve halk tarafından yoğun ilgiyle takip edilmiştir. 2017 Nisan ayında Barcelona’da düzenlenen Dorsum Preservation Rhinoplasty (letdown-pushdown) Kadavra Kursuna katıldı.

Mecburi hizmet sonrasında 2017 yılında istifa ederek mecburi hizmet sonrasında 2017 yılında Acıbadem Ankara Hastanesinde Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yapmaya başlamıştır. 2019-2021 yılları arasında Vanity Plastik Cerrahi merkezinde muayenelerini ve ameliyatlarını gerçekleştirmiştir. 2021 yılı Eylül ayından itibaren İstanbul Bağdat caddesindeki muayenehanesinde hastalarına hizmet vermektedir. Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD), Avrupa Rinoplasti Derneği (Rhinoplasty Society of Europe) ve İstanbul Tabip Odası üyesidir.

Estetik görsel yetinin gelişmesinde etkili olduğu bilinen desen ve heykel çalışmaları yapmaktadır.

Evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.

Ulusal Makaleler


1. Kutanöz Malign Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu

Zeytin K, Toksoy S, Mert AI, Türkmen İ, Önenerk M Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2013 Cilt 21, Sayı 3

2. Tırnak yatağı yaralanmalı hastaların değerlendirilmesi: Tırnağın yerine adaptasyonu morbiditeyi arttırır mı? Çiloğlu S, Türkmen İ, Gümüş N Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2014 Cilt 22, Sayı 2

3. Pediatrik Travma Hastasında Bifid Medyan Sinir Ve Palmar Tip Mediyan Arter Birlikteliği
Duran A, Büyükdoğan H, Önsal , Türkmen İ, Ciloğlu S El ve Mikrocerrahi Dergisi 2013 Cilt 2, Sayı 2

4. Guyon Kanalında Arteriovenöz Malformasyona Bağlı Ulnar Sinir Basısı
Çiloğlu S, Keskin E, Türkmen İ, Duran A, Eraslan T El ve Mikrocerrahi Dergisi 2013 Cilt 2, Sayı 2

5. Nadir Görülen Bir Olgu: Simfalangizm Ve Wassel Tip 3 Polidaktili Birlikteliği
Çiloğlu S, Duran A, Türkmen İ, Önsal E, Büyükdoğan H El ve Mikrocerrahi Dergisi 2013 Cilt 2, Sayı 2

Toplantı  & Kongreler


1- Plastic Surgery Special Joint Meeting / Selçuk Üniversitesi – Konya (20-21 Mayıs 2011)

2- 8.Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri /Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – İstanbul (27-28 Mayıs 2011) Flep Cerrahisi

3- 9.Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri /Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – İstanbul (1-2 Haziran 2012) Yüz Rekonstrüksiyonu

4- Estetik Plastik Cerrahi Derneği 17.Ulusal Kongresi – İstanbul (12-13 Ocak 2013)

5- Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35.Ulusal Kurultayı (28-31 Ekim 2013) İstanbul Kongre Merkezi

6- Estetik Plastik Cerrahi Derneği 18.Ulusal Kongresi – İstanbul (11-12 Ocak 2014)

7- I.Marmara Bölgesi Plastik Cerrahi Eğitim Toplantısı (28 Mart 2014)
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul

8- Acil El Yaralanmaları Ve Uzuv Kopmaları Sempozyumu (12 Nisan 2014)
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul

9- II.Marmara Bölgesi Plastik Cerrahi Eğitim Toplantısı (8 Mayıs 2014)
Dr.Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul

10- VII.Rinoplasti Kursu / Ege Üniversitesi- İzmir ( 9-11 Mayıs 2014)

11- 6th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course & 2nd Istanbul Advanced Rhinoplasty Course – Istanbul (19-22 Haziran 2014)

12- Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı (29 Ekim-1 Kasım 2014) İstanbul Kongre Merkezi

13- Saç Ekimi Cerrahisi Kursu (29 Ekim-1 Kasım 2014)
İstanbul Kongre Merkezi

14- Nazal Endoskopi ve Fonksiyonel Nazal Cerrahisi Kursu (29 Ekim-1 Kasım 2014) İstanbul Kongre Merkezi

15- Estetik Meme Cerrahisi Kursu (29 Ekim-1 Kasım 2014)
İstanbul Kongre Merkezi

16- XV.Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu (16-25 Ocak 2015)
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – İstanbul

17- 24.Temel Mikrocerrahi Kursu (17-21 Mart 2015)
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi – İstanbul

18- TPRECD I. Yüz Estetiği & VIII. Rinoplasti Kursu (21-24 Mayıs 2015)
Amerikan Hastanesi – İstanbul

19- Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı (4-7 Kasım2015) Sheraton Kongre Merkezi – Ankara

Ulusal Bildiriler


1.Yaygın Penoskrotal Lenfödem Olgu Sunumu
Dr. Sinem Çiloğlu, Dr.Kayhan Zeytin, Dr.İhsan Türkmen, Dr.Mustafa Tercan
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33.Ulusal Kurultayı
Eylül 2011 İzmir. Poster

2. Tırnak Yatağı Yaralanmalı Hastaların Değerlendirilmesi: Tırnağın Yerine Adaptasyonu Morbiditeyi Arttırır mı?
Dr. Nesrin Gümüş, Dr. İhsan Türkmen, Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34.Ulusal Kurultayı
Ekim 2012 Antalya. Sözlü Sunum

3. Nazal Krest Yerleşimli Schwannoma; Olgu Sunumu
Dr. Ayşe İrem Mert, Dr.İhsan Türkmen, Dr.Afet Öncel, Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34.Ulusal Kurultayı
Ekim 2012 Antalya. Poster

4. Median Sinir Yerleşimli Lipofibromatöz Hamartom: Olgu Sunumu
Dr. İhsan Türkmen, Dr.Nesrin Gümüş, Dr.Teoman Eraslan, Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34.Ulusal Kurultayı
Ekim 2012 Antalya. Poster

5. Skapuler Bölgede Kalsinozis Kutis: Olgu Sunumu
Dr. İhsan Türkmen, Dr.Nesrin Gümüş,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34.Ulusal Kurultayı
Ekim 2012 Antalya. Poster

6. Diyabetik Sıçanlarda Resveratrol’ün Tendon İyileşmesi Üzerine Etkileri
Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu, Dr.Kayhan Zeytin,Dr. İhsan Türkmen,Dr. Fügen Vardar Aker, Dr.Filiz Ateş, Dr.Feriha Ercan
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35.Ulusal Kurultayı
Ekim 2013 İstanbul. Sözlü Sunum

7. Malign Melanom ve 10 Yıllık Klinik Deneyimlerimiz
Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu, Dr.Ayşe İrem Mert,Dr.İhsan Türkmen
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35.Ulusal Kurultayı
Ekim 2013 İstanbul. Sözlü Sunum

8. Yumuşak Doku Maligniteleri ile İlgili Klinik Deneyimlerimiz
Dr. Alpay Duran, Dr.Nesibe Sinem Çilığlu,Dr.Ayşe İrem Mert, Dr.İhsan Türkmen
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35.Ulusal Kurultayı
Ekim 2013 İstanbul. Sözlü Sunum

9. Vemurafenib Tedavisi Sonrası Gelişen SCC olgusu
Dr. Alpay Duran, Dr.Erkin Önsal, Dr.İhsan Türkmen,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35.Ulusal Kurultayı
Ekim 2013 İstanbul. Poster

10. Erken Yaşta Ortaya Çıkan Karpal Tünel Sendromu, Palmaris Brevis Ve Median Arter Varlığı: Olgu Sunumu
Dr. İhsan Türkmen, Dr.Ayşe İrem Mert, Dr.Nesrin Gümüş,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35.Ulusal Kurultayı
Ekim 2013 İstanbul. Poster

11. Kübital Tünel Sendromlu Hastalarda Ulnar Sinirin Fasyal Flep ile Anterior Transpozisyonu: Klinik Deneyimlerimiz
Dr.Ayşe İrem Mert,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr.Alpay Duran,Dr.İhsan Türkmen
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35.Ulusal Kurultayı
Ekim 2013 İstanbul. Poster

12. Pediatrik Travma Hastasında Bifid Medyan Sinir Ve Palmar Tip Mediyan Arter Birlikteliği
Dr.Alpay Duran,Dr.Hasan Büyükdoğan,Dr.Erkin Önsal,Dr.İhsan Türkmen,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu
14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
Mayıs 2014 Bursa. Poster

13. Guyon Kanalında Arteriovenöz Malformasyona Bağlı Ulnar Sinir Basısı
Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr.Ekrem Keskin,Dr.İhsan Türkmen,Dr.Alpay Duran, Dr.Teoman Eraslan
14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
Mayıs 2014 Bursa. Poster

14. Nadir Görülen Bir Olgu: Simfalangizm Ve Wassel Tip 3 Polidaktili Birlikteliği
Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr.Alpay Duran,Dr.İhsan Türkmen,Dr.Erkin Önsal, Dr.Hasan Büyükdoğan
14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
Mayıs 2014 Bursa. Poster

15. El Yerleşimli Kitleler: 5 Yıllık Geriye Dönük Analiz
Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu, Dr.İhsan Türkmen, Dr.Alpay Duran, Dr.Teoman Eraslan,Dr. Erinç Evrensel, Dr.Erkin Önsal
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Ekim 2014 İstanbul. Poster

16. Ulnar Polidaktili: Bir Sınıflama Sistemi Ve Klinik Seriler
Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. Alpay Duran, Dr.Ahmet Yiğit, Dr.Teoman Eraslan, Dr.Shahrukh Omar, Dr.İhsan Türkmen
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Ekim 2014 İstanbul. Poster

17. Dev Lomber Kitle:Primer Kardiyak İğsi Hücreli Sarkom Metastazı
Dr.Alpay Duran,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu, Dr.İhsan Türkmen,Dr. Hasan Büyükdoğan,Dr. Ufuk Çiloğlu, Dr.Teoman Eraslan
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Ekim 2014 İstanbul. Poster

18. Kronik Açık Yara: Rothmund-Thomson Sendromu
Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. Hasan Büyükdoğan, Dr.Alpay Duran,Dr. Şirin Pekcan, Dr.İhsan Türkmen
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
36.Ulusal Kurultayı
Ekim 2014 İstanbul. Poster

19. Sıçan Kompozit Greft Modelinde Apokinin’in Greft Sağkalımı Üzerine Etkileri
Dr.İhsan Türkmen,Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr.Teoman Eraslan
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı
Kasım 2015 Ankara. Sözlü Sunum

20. Sıçanlarda İskemi Reperfüzyon Hasarına Uğratılmış Kas Flebi Modelinde Apokinin’in Flep Nekrozunu Engelleyici Etkisi
Dr.Teoman Eraslan,Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. İhsan Türkmen,Dr.Hasan Büyükdoğan
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı
Kasım 2015 Ankara. Sözlü Sunum

21. Kepçe Kulak Deformitesi Düzeltilmesinde Sütür ve Perikondrioadipodermal Flep Tekniği Kombinasyonunda Deneyimlerimiz
Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. Ekrem Ramazan Keskin,Dr. Hasan Büyükdoğan,Dr. İhsan Türkmen, Dr.Erinç Evrensel
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı
Kasım 2015 Ankara. Sözlü Sunum

22. Duyu Kusuruna Yol Açan Dış Kulak Yolu Hemanjiomu
Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. Hasan Büyükdoğan,Dr. İhsan Türkmen,Dr. Ekrem Ramazan Keskin, Dr.Serkan Kaya
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı
Kasım 2015 Ankara. Poster

23. Kulak Kepçesi Yerleşimli Bir İnfantil Hemanjiom Olgusunda Kombine Topikal % 5 İmiquimod ve Oral Propranolol Tedavisi
Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. İhsan Türkmen,Dr. Hasan Büyükdoğan,Dr.Shahrukh Omar, Dr.Ekrem Ramazan
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı
Kasım 2015 Ankara. Poster

24. Keutel Sendromu: Tekrarlayan Yağ Enjeksiyonları İle Burun Cildi Ekspansiyonu
Dr.Nesibe Sinem Çiloğlu,Dr. Ahmet Kürşat Yiğit,Dr.İhsan Türkmen,Dr. Ekrem Ramazan Keskin, Dr.Hasan Büyükdoğan
Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı
Kasım 2015 Ankara. Poster

Whatsapp Üzerinden İletişime Geçmek için Tıklayınız.